OBEC STRONIE SLEZKÉ JE KRAJINA JAKO STVOŘENÁ PRO MILOVNÍKY HORSKÉ CYKLISTIKY, ...


Nacházíte se:
31.10.2019

Bialskie hory, Zlaté hory, Masív Sněžníka a Krowiarki - vylidněné z důvodu histotrických zmatků a změn po II. Světové válce, učarují rozlehlými lesy, do krajiny nádherně zakomponovanými horskými loukami a vysoko v horách položenými vesničkami s lánovou zástavbou. Historie místních obcí sahá do XIV století, kdy se v údolí řek Biala Ladecka, Morawka, Kamienica a Sienna Woda začali objevovat první dřevorubecké osady. V současné době se tyto obce,v rychlém tempu, rozvíjejí a mění na turistické vesničky s celoroční nabídkou ubytování a základny agroturistiky. Nad údolí řek a mezi průsmyky Gieraltowským, Ploszczynským a Sněžnickým probíha česko-polská státní hranice. Blízkost českého pohraničí zvyšuje atraktivitu oblasti především pro vyznavače cykloturistiky kdy mohou využívat hojné české cyklostezky, které jsou dokonale značené a jsou vybavené dobrou infrastrukturou ve formě odpočinkových míst a turistických chat.

STRONIE SLEZKÉ - KDE JE MOŽNÉ ZAPARKOVAT AUTO?

Ideální místem pro zaparkování a přípravu na výjezd na cyklostezky je parkoviště u bývalého vlakového nádraží ( nyní CETiK - kulturní, turistické a informační středisko ), které se nachází u vjezdu do města ze směru od lázeňského městečka Ladek Zdroj nebo v také v centru obce u Městského úřadu, vedle starobylého sídla Marianny Oranžské jíž obec Stronie v XIX. století náležela. Stojí za to si prohlédnout starý pivovar, starobylé sídlo, kostel z I. Poloviny XX. Století ( nyní pohřební kaple ), barokní kostel, hospodářské budovy ze dřeva a kamene, které kdysi patřily do panství a také jedinou gradovnu v Kladské Kotlině.

Prostor před Městký úřadem je místem, kde se křižuje většina místních cyklostezek. Zde (Městký úřad) můžete, po návratu z výletu, nahlásit případné nedostatky zjištěné na cyklotrasách jako například špatné značení, poškození stezky z důvodu vichřice nebo průtrže mračen...atd.

Přejeme vám bezpečnou jízdu na našich cyklostezkách.

CYKLOSTEZKY STRONIA - NAŠE NABÍDKA

Okruh Bialskich hor - okresní trasa červená

Délka: 35 km

Obtížnost: pro středně-pokročilé cyklisty

Značení: ikona červené stezky

Cyklostezka obíhá Bialské hory - nejméně zalidněné a nejvíce zalesněné pásmo Východních Sudet. Trasa je namáhavá z důvodu dlouhých a strmých stoupání a klesání po většinou štěrkovém povrchu. Je velmi zajímavá svými vyhlídkami a přírodou. Od Stronia Slezkého jedeme směrem na Mlynovec a dále pak na průsmyk Dzial odkud je již horská trasa s asfaltovým povrchem ve výšce 922 - 1002 m n.m., s nádhernými horskými panoramaty, především masívu Sněžníka. Přejedem přes Velké rozcestí (Wielke rozdroze) zvaného též Pěti cestami a dále přes průsmyk Sucha (1002 m n.m.), kde se nachází přístřeší, ve kterém je možné si odpočinout popřípadě se skrýt před nepřízní počasí. Po ujetí přibližně 20 km dojedeme do Bielic, okouzlující vesničky, ze které vybíhají turistické trasy na Kowadlo či Rudawiec, vrcholy náležijící do Koruny hor Polska. Z Bielic se vracíme malebným údolím řeky Biala Ladecka a vísky Nowy Gieraltow, Stary Gieraltow a Goszow do Stronia Slezkého. Projíždějíc vesničky se stojí za to na chvíli zastavit a prohlédnout si staré vesnické domky a zrestaurované domečkové nebo sloupkové kapličky.

Silničním cyklistům nabízíme rekreační trasu údolím řeky Biala Ladecka ze Stronia Slezkého do Bielic a zpět, celková délka trasy je cca 30 km. Trasa vede asfaltovou cestou až do lesnictví v Bielicích, podél cyklostezek okresní červená a obecní č.4. Tato trasa je snadná, doporučujeme rodinám s dětmi.

Cyklistům na silničních kolech, kteří by chtěli změřit své síly s náročnější trasou, s táhlými stoupáními ale za to s úseky s pěknými panoramaty Masívu Sněžníka, doporučujeme okresní červenou cyklostezku ze Stronia Slezkého do Starého Gieraltowa a dále ve směru Galerie na stezce (Galeria Na Szlaku) s obecním cyklo značením č.4 do průsmyku Dzial a Sucha, kde vám dopručujeme návrat směrem do Starého Gieraltowa. Z průsmyku Sucha je také možné pokračovat směrem do Bielic (prales Sněžné Bialki) ale po zhruba 3 km se povrch mění z asfaltového na štěrkový. Celková délka okruhu je cca 40km.

Okruh Bialskich hor - obecní trasa č.5

Délka: 26 km

Obtížnost: trasa pro středně-pokročilé cyklisty

Značení: obecní trasa č.5

Trasa vede přes dvě nejvýše položená horská sedla v okolí Stronia Slezkého a to Dzial a Sucha. Probíhá východní částí Bialskich hor, nepřístupná automobilovému provozu a podobně, jako obecní trasa č.4 a okresní trasa Okruh Bialskich hor nás zavede do nejdivočejších zákoutí okolí obce Stronie Slezké s nádhernými horskými panoramaty. Cestou vás budou doprovázet strmá kamenitá stoupání jako např. z Mlynovce na průsmyk Dzial ale také mírné úseky s asfaltovým povrchem vedené z průsmyku Dzial do Pěti cest. Je zde také velmi strmý sjezd ze sedla Sucha směrem na Novou Moravu. Projeďte se cesou mezi starými javory nad Mlynovcem, udolími řek Mlynovki a Moravki, vedle starých Božích muk, přes Boleslavov - jediné obce v okolí Stronia Slezkého, kde se nachází náměstí až do Olivové zahrady s kamenými sochami Krista a spících apoštolů, která se nachází na vrchu nad touto obcí, překrásně položenou mezi masivem Sněžníku a Bialskými horami.

Silničním cyklistům nabízíme rekreační trasu Údolí řeky Moravki ze Stronia Slezkého do průsmyku Ploszczyna ( Kladské sedlo ) a zpět. Délka trasy v obouch směrech je cca 24 km. Cyklostezka probíhá po cestě s asfaltovým povrchem kolem vodní nádrže ( s molem a vyhlídkovou věží) ve Staré Moravě a dále přes Boleslavov a Novou Moravu. Jedná se snadnou trasu, doporučená pro rodiny s dětmi. Strmé stoupání, v délce cca 3 km, začíná teprve nad Novou Moravou a končí na Kladském sedle, kde se nachází Chata Sedlo ve které je možné ochutnat českou kuchyni.

V Boleslavově můžete odbočit doprava na cyklostezku Obecní č.7, která vás zavede do obce Kamienica, odkud údolím řeky Kamienica dojedete k budovám bývalé Pohraniční stráže a protipožární nádrži. Odtud vám již doporučujeme návrat do Stronia Slezkého. V úrovni nádrže totiž končí asfaltový povrch cyklostezky a začíná štěrková cesta, kterou je možné udělat okruh a vrátit se do Kamienice.

TRASY TYPU "SINGLETRACK" V OBCI STRONIE SLEZKÉ

V minulé roce začaly v Kladské kotlině povstávat cyklostezky typu "singletrack", což jsou stezky se štěrkovým povrchem s šířkou cca 1m pro jednosměrný provoz. Tyto stezky jsou určeny pro turistickou a nikoliv sportovní jízdu. Občas krátké úseky vedou i po jiných cyklostezkách nebo lesních cestách. Obecně je vybudováno 133 km těchto stezek s tím, že do budoucna má být zhotoveno 205 km. Je to nejdelší síť tohoto typu cyklostezek v Evropě.

V okolí obce Stronie Slezké povstaly dvě trasy:

- Okruh Rudka v Masívu Sněžníku má délku 7,4 km. Začíná a končí na cestě vedoucí ze Staré Moravy směrem ke starému kamenolomu " Na Křižníku" nad vápenkou "Laskavý kámen". Jedná se o okruh. Při vjezdu na trasu se nachází přístřešek k odpočinku. Nízký stupeň obtížnosti. Doporučujeme rodinám z dětmi. Žádáme vás, aby jste používali cyklistické přilby a dodržovali zásady bezpečné jízdy na trase. U vjezdu se nachází Závazný řád.

Okruh Stronia Slezkého v Masívu Sněžníku a Kroviarek má délku 17,2 km. Jedná se o nejzajímavější trasu v Kladské Kotlině. Začíná na cestě vedoucí ze Staré Moravy směrem ke starému kamenolomu " Na Křižníku" nad vápenkou "Laskavý kámen" a končí v blízkosti kostela farnosti v Stroniu Slezkém. Zpočátku trasa vede Okruhem Rudka ( do sjezdu), následně je vedena ve směru Janové Hory, bývalé hornické obce a nyní populárního letoviska při úpatí Černé Hory. Hezky označená v úbočí Černé Hory ve směru průsmyku Kladské sedlo (862m n.m.)a odtud dále přes pásmo Kroviarek do Sedla pod Chlopkem až do Stronia Slezkého. Trasa je určena pro středně pokročilé cyklisty. Žádáme vás, aby jste používali cyklistické přilby a dodržovali zásady bezpečné jízdy na trase. U vjezdu se nachází Závazný řád.

NA ČESKÉ STRANĚ

Na české straně obě pásma (Bialské hory a Zlaté hory) se nazývají Rychlebské hory. Pro obyvatele České republiky jsou Rychlebské hory tím co pro obyvatele Polska - Beskydy. Příhraniční, hustě zalesněné, ukrývající ruiny hospodářských stavení i celých vesnic, opuštěné předválečným obyvatelstvem. Jední z nejpopulárnějším míst této části hor je Chata Paprsek, nacházející se 8km od Bielic. Kulinářským hitem zde jsou borůvkové knedlíky.

Na české straně můžeme jezdit na horských kolech po vyznačených cyklostezkách. Naše obecní stezky jsou označeny číslicemi od 1 do 9, v Česku to jsou čtyřmístné číslice např. 6208.

Na území našeho českého partnera, kterým je Staré Město pod Sněžníkem, se nachází velmi mnoho zajímavých cyklostezek z nichž jsme pro vás vybrali dva, které jsou dle našeho názoru nejvíce atraktivní z hledska vyhlídek,historie a kulinárních zajímavostí.

Zveme vás k návštěvě našich jižních sousedů.

Trasa: Paprsek-Smrk-Lesní bar-Horní Lipová-Ramzová-Petříkov-Paprsek.

Délka trasy: 28km

Stupeň obtížnosti: trasa pro pokročilé

Jedná se o okružní trasu, která začíná a končí u chaty Paprsek (polsky Promyk) vybudované na počátku XX. Století. Nachází se zde centrum zimních sportů ( sjezdové i běžecké lyžování ). Od chaty jedeme červenou trasou na Císařskou boudu a následně stáčíme vlevo zelenou trasou, která nás dovede na hraničí vrchol Smrk. Zde sjíždíte žlutou trasou ve směru přístřešku Mates, dále pak doprava dlouhým sjezdem po štěrkové cestěaž do obce Horní Lipová. Na tomto úseku se po levé straně nachází Lesní bar, kde se můžete najíst a nabrat síly po namáhavém výletě. V Horní Lipové na rozcestí "U Kovárny" (Przy kuźni) se stočíme do prava a cyklostezkou 6208 přes lesy a louky dojedete do vesnice Petříkov odkud se opět červenou turistickou trasou vrátíte na chatu Paprsek.

Trasa: Staré Město-Návrší-Rozhledna-Hynčice Pod Sušinou-Staré Město

Délka trasy: 18km

Stupeň obtížnosti: trasa pro pokročilé

Trasa začíná a končí ve Starém Městě odkud vyrazíte k hraničnímu přechodu na Kladském sedle. Po ujetí cca 2km musíte zatočit vlevo do obce Stříbrnice odkud dále zpočátku asfaltovou a po minutí lyžařského vleku již štěrkovou cestou strmým stoupáním ve směru boudy Návrší, kde se můžete posilnit a nabrat síly před pokračováním v jízdě. Od ubytovny vede trasa ve směru na Hynčice Pod Sušinou, kde se nachází rozhledna vybudovaná v roce 2018, ze které je k vidění panoráma Jeseníků. Z Hynčic Pod Sušinou sjedete do Starého Města pod Sněžníkem a zakončíte tak trasu. Ve Starém Městě si můžete prohlédnout 6 obraných bunkrů, Muzeum Starého Města, vyjít si na vyhlídkovou věž místní Radnice (výška 25m), navštívit Vojenské Muzeum, starobylý kostel s hřbitovem. Město je centrem, kde se křižuje více turistických tras mimo jiné na Sněžník nebo na Chatu Paprsek.

Přes Staré Město pod Sněžníkem vede spousty cyklostezek. O detailech se dozvíte v našem cyklistickém průvodci STRONIE SLASKIE & STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM

Průvodce můžete zdarma obdržet v informačním středisku v CETiKu nebo n Městském úřadě v Stroniu Slezkém.

Více informací o okolí naleznete na www.stronie.pl a www.staremesto.info

Projekt "Na rowerze - na kole, život je šťastný - życie jest wesołe"

je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis