Trendy regionálních značek na workshopu


Nacházíte se:
05.03.2011

Původní výrobky z Jeseníků a nejen z nich se prezentovaly na workshopu Regionální produkty, který se uskutečnil ve čtvrtek 3. března v Jeseníku. Účastníci kurzu se seznámili se zaváděním regionálních značek jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

V průběhu jednodenního workshopu představil originální výrobky z Moravského krasu Josef Jančo. Tamní Místní akční skupina Moravský kras o.s. má již více než tříleté zkušenosti a sklízí společně s tamními producenty očekávaný efekt, a to zviditelnění regionu a podpoření místní ekonomiky.

Oblast jesenických hor prezentuje značka Jeseníky - originální produkt. Zdejším koordinátorem značení je Místní akční skupina (MAS) Horní Pomoraví, o.p.s. Značka se poprvé udělovala místním výrobcům v loňském roce, kdy proběhla dvě kola. V těch získalo značku celkem 18 produktů od potravin, přes rukodělné výrobky až po roubené domy. "Zatím certifikační komise udělila právo užívat značku po dva roky výrobkům a zemědělským produktům spotřebního charakteru. V letošním roce chceme, aby značku mohly získat také ubytovací a stravovací služby," uvedla manažerka MAS Horní Pomoraví Lenka Krobotová.

O zkušenosti ze sousedního Polska se v rámci kurzu podělila Marta Kamińska z regionu Dolina Baryczy, který charakterizuje rybníkářská produkce. "Naše iniciativa je první vlaštovkou v Polsku. U nás neexistuje systém značení ani žádná organizace, která by tyto aktivity zastřešovala tak, jak tomu je v České republice," podotkla koordinátorka projektu, který zahrnuje údolí řeky Barycz v Dolním Slezku.

Marta Kamińska popsala vývoj a tříleté zkušenosti se zaváděním značky nejprve na místní výrobky a suroviny, především pro tamní oblast typického kapra a posléze s rozšířením značení na služby. "Naše aktivity směřují k tomu, aby přilákaly turisty, kteří ocení tradiční produkty, mají respekt k přírodě a místní bohatství je zajímá," doplnila Kamińska.

Workshop uspořádalo občanské sdružení Jeseníky přes hranici s cílem seznámit výrobce a poskytovatele regionálních služeb s novými trendy v oblasti zavádění regionálních značek. Sdružení společně realizuje projekty, vyvíjí a prodává jesenické produkty, jejichž výnos je zpět investován do rozvojových projektů. Cílem sdružení je efektivní spolupráce při rozvoji turistiky v Jeseníkách.