Expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku


Nacházíte se:
Krvavou výpravu do 17. století, kdy nevinní umírali v plamenech, najdeme ve sklepení Vodní tvrze.

Nešťastným obdobím dějin Jesenicka, během kterého zemřely stovky nevinných lidí, provází stálá expozice v nově zrekonstruovaných prostorách sklepení Vodní tvrze v Jeseníku. Inkviziční procesy na území vratislavského biskupství, kam jesenický region územně patřil, sužovaly tehdejší Slezsko od roku 1622 až do roku 1695 a co se týče jejich rozsahu, nemají ve Střední Evropě obdoby. Tohoto vyvražďování se účastnil také nechvalně proslulý inkvizitor Jindřich Boblig z Edelstadtu (dnešní Zlaté Hory), hlavní postava čarodějnických procesů ve Velkých Losinách.

Gotická věžová tvrz stála v Jeseníku už v první polovině 13. století a tvořila jedinou ochranou města bez hradeb. V roce 1547 se stala součástí majetku biskupství ve Vratislavi (Wroclav) a v jeho držení zůstala až do roku 1945. Poté připadla státu. V roce 1996 našlo ve zdech Vodní tvrze sídlo nově zřízené Vlastivědné muzeum Jesenicka a o rok později začala postupná celková rekonstrukce památky. Expozice čarodějnických procesů byla vytvořená v roce 2011.

Až po několika staletích tak můžeme i díky otevření polských církevních archivů poznat brutalitu, s jakou "vyšetřovatelé" v 17. století nutili obyčejné lidi i zámožné měšťany k přiznání jejich spojení s ďáblem. Sklepy Vodní tvrze návštěvníkovi dopodrobna odhalí hysterii této doby díky modernímu vybavení včetně audioprůvodce ve čtyřech jazycích, dotykových displejů nebo filmu o první jesenické oběti inkvizice, promítaného na stěnu vytvořenou z takzvané suché mlhy. Vystavené jsou také přesné ruční kopie důležitých listin i repliky dobových mučících nástrojů.

Expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku byla vybudovaná za přispění Olomouckého kraje. Její prostory jsou návštěvníkům přístupné celoročně, ale vstupenky je nutné si rezervovat na určitý den a hodinu. Krutosti inkvizičních tribunálů jsou zpracovány velice realisticky, prohlídka sklepení proto není vhodná pro děti mladší 13 let.

Vstupné

Plné: 70,-
Snížené: 35,-

Ostatní aktivity

prohlídka, průvodcovství, stálá expozice

Adresa a kontakt


Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.
Zámecké náměstí 1
790 01, Jeseník