Farní kostel sv. Jana Křtitele


Nacházíte se:

Jednolodní raně barokní kostel se starším jádrem ze 13. století byl vybudovaný v roce 1669 a v roce 1769 byl dále upraven. Kostel Sv. Jana Křtitele je otevřený pro veřejnost mimo bohoslužby každý den do 18.00 hodin.

V sousední bývalé faře bydlel Kryštof Lautner, statečná oběť losinských čarodějnických procesů.

Do tohoto uzavřeného areálu patřila fara, která byla patrně již od svého vzniku spojena s děkanským úřadem, a také škola. Původní fara byla v domě naproti. 

Žil zde děkan Kryštof Lautner, jedna z nejstatečnějších postav období čarodějnických procesů. Lautner byl zatčen, krutě mučen a několik let vězněn na Mírově. Upálen byl 18. září 1685 v Mohelnici.

Adresa a kontakt


Šumperk