Lázně Horní Lipová


Nacházíte se:
Horní Lipová disponuje geniem loci. Toho jsou si vědomi zdejší obyvatelé, kteří se rozhodli využít výjimečné atmosféry místa pod Slezským Semmeringem pro vytvoření komorního léčebného prostředí, a tak vznikly Lázně Horní Lipová.

Nejde o léčebný ústav, ale službu, kterou poskytuje formou balíčku několik subjektů. Léčí se zde obezita a problémy pohybového systému. Na pobyt a způsob terapie dohlíží odborníci z řad lékařů a fyzioterapeutů. Návštěva může probíhat formou léčebného pobytu, který je individuálně řízen, cílen a přizpůsobován aktuální situaci. Nebo se klient může rozhodnout pro některý z produktových balíčků.

Lázně Horní Lipová mají formu občanského sdružení. Přesto, že jde o placenou službu, záměrem sdružení je podpořit rozvoj a využití autentického místa. Filozofie léčby v Lázních Horní Lipová vychází z mnohaleté tradice lázeňské léčby v Lipové-Lázních a je úzce spjata se jménem PhDr. Radany Poděbradské, Ph.D.

V současné době jsou služby Lázní Horní Lipová poskytovány v kooperaci tří zařízení ve vzájemné vzdálenosti zhruba 500 metrů. Ideální prostředí pro léčbu těla i duše v Lázních Horní Lipová vzniká kombinací služeb zdravotního úseku, ubytování a stravování.

Ostatní aktivity

ozdravné pobyty