Národní přírodní rezervace Šerák - Keprník


Nacházíte se:
Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník je nejstarší rezervací na Moravě, byla vyhlášena již roku 1903 tehdejším majitelem panství Janem II. z Lichtenštejna. Vyskytuje se zde řada cenných rostlin. Zdejší chladné podnebí s vysokým množstvím srážek vytvořilo vhodné podmínky pro ukládání odumřelých zbytků bažinatých rostlin, proto se zde nachází několik poměrně rozsáhlých vrchovištních rašelinišť. Ta jsou cenným dokladem výskytu dávných druhů rostlin, jelikož zbytky jejich pylu se tu mohou ukládat po několik tisíc let.
Na Keprníku (1423 m n. m.) naleznete alpinské hole s význačnou květenou. Z vrcholu Šeráku (1351 m n. m.) i Keprníku uvidíte celý masiv Králického Sněžníku, vrcholy Jeseníků i Rychlebské hory. Vedou tudy četné turistické trasy. Šerák je také horní stanicí lanovky a nachází se zde jedna z nejstarších horských chat. Fyzicky středně obtížná naučná stezka s velkým převýšením začíná na Ramzové a vede přes Šerák, Keprník a Vřesovou studánku až na Červenohorské sedlo.

Ostatní aktivity

pěší turistika

Adresa a kontakt


Správa CHKO Jeseníky
Šumperská 93
790 01 Jeseník