Nový hrad


Zbytky kdysi mohutného hradního areálu se schovávají na zalesněném kopci nedaleko Hanušovic.

Nový hrad na kopci mezi Bohdíkovem a Kopřivnou patřil svého času k největším hradním komplexům severní Moravy. Jeho historie se začíná psát někdy počátkem 14. století, kdy v těchto místech stál jen nevelký hrádek. Zděný palác, šest hranatých strážních věží a trojitý systém hradeb byly vybudovány ke konci 14. století a rozvoj opevnění pokračoval i v dalších letech, až pokrývalo téměř celý skalnatý kopec.

K významnému rozvoji obranných prvků došlo, když areál patřil Bernardovi z Cimburka, který odsud pořádal loupeživé výpravy k okolním šlechticům. Od poloviny 15. století vlastnil Nový hrad rod Tunklů, kteří v čase česko - uherských válek stáli po boku Jiřího z Poděbrad. Museli tak před Uhry bránit i svá další sídla a ve chvíli rozhodující bitvy se jim nepodařilo rozlehlé opevnění ubránit. Jak vypráví pověst, zoufalá a vyhladovělá posádka našla smrt v troskách nedobytné hlásky, kterou rozkázal velitel při posledním útoku nepřátel odstřelit.

Nový hrad poté doplatil na svoji velikost, rozsáhlý komplex schovaný mezi kopci už nechtěli Tunklové dál opravovat. Koncem 15. století získali hradní areál Žerotínové, ani ti ale neměli zájem na jeho záchraně a z kdysi věhlasné pevnosti tak postupně zbyly jenom ruiny.

Od pozemkové reformy v roce 1907 až do vracení majetků v restitucích po pádu komunistického režimu v devadesátých letech 20. století vlastnil trosky Nového hradu stát, dnes je zřícenina majetkem rodiny Mornstein - Zierotin, žijící na Zámku v Bludově. Dostat se k ní dá po lesní cestě od nádraží v Bohdíkově.

Ostatní aktivity

houbaření, pěší turistika

Adresa a kontakt


Václav Jokl
Na Vyhlídce 357
788 33 Hanušovice