Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně


Nacházíte se:
Třetí největší přečerpávací vodní elektrárna na světě a nejrozsáhlejší vodní energetické dílo v České republice. Většina objektů se nachází pod zemí, stavby na povrchu jsou ohleduplně začleněny do okolní přírody a vytvářejí s ní harmonický celek. Tento technický unikát je přístupný i zájemcům z řad veřejnosti.
Na začátku prohlídky zhlédnete v informačním středisku zajímavý a poutavě natočený film o stavbě tohoto díla a o významu VPE Dlouhé stráně pro energetický provoz v České republice. Návštěva části elektrárny, do které se vchází dlouhým tunelem, je neopakovatelným zážitkem. Celý areál byl budován již od roku 1978, zprovozněn byl o 18 let později.

Provozní doba

Exkurze se konají na základě objednání.
Denně 8.00-15.00 hod.
Objednávky od 1.11.2008 na tel. čísle +420 585 438 100, +420 602 322 244 v pracovních dnech 8:00-16:00 hod, mimo - hlasová schránka

Vstupné

Vstupné: Dospělí: 40 Kč
Důchodci, ZTP, školy: 25,- Kč
Děti do 10 let zdarma

Doprava: Dospělí 50,- Kč
Důchodci, ZTP, školy v rámci výuky 35,-
Děti do 10 let 20,- Kč

Ostatní aktivity

prohlídka, průvodcovství

Adresa a kontakt


Kouty nad Desnou 1
788 11 Kouty nad Desnou 1