|  
Olomouc Region Card

Přírodní park Březná

Nacházíte se: ÚvodLetní sportyPěší turistikaPřírodní park Březná

Adresa a kontakt

  • Přírodní park Březná
    789 91 ŠtítyZábřežsko

Větší část přírodního parku se rozkládá v Drozdovské vrchovině, částečně zasahuje také do Zborovské vrchoviny, Rovenské pahorkatiny a Maletínské vrchoviny. Mezi zvláštnosti tohoto parku patří například balvanové proudy, balvanová moře a také četné mrazové sruby s průměrnými výškami okolo 10 metrů, které se nachází na svazích Pálené hory a Vlčí jámy.

Parkem protékají řeky Březná a Moravská Sázava, které v krajině vytvářejí výrazná, hluboká a symetrická údolí.
Zajímavostmi tohoto území jsou také přes 170 let starý les pralesovitého charakteru rozkládající se v lokalitě Vodní stráně nebo cenný soubor smrků, jedlí, javorů a bohatého bylinného podrostu, který se nazývá Lesina.

Při procházce můžete zpozorovat celou řadu chráněných druhů živočichů, mezi jinými například výra velkého a čápa černého, na jaře tu určitě uvidíte kvést křehkou bleduli jarní.

Pokud rádi obdivujete historické památky, tak si určitě nenechejte ujít návštěvu zříceny gotického hradu Hoštejna, který se nachází nad stejnojmennou obcí. Navštívit můžete také městečko Štíty, které se honosí nejen krásným barokním kostelem, ale také unikátním střediskem akrobatického lyžování - Acrobat parkem, které založil olympijský vítěz v akrobatickém lyžování Aleš Valenta. Pod dohledem špičkových instruktorů si tady některé akrobatické skoky můžete i vyzkoušet.

Lidovou architekturu 19. století můžete obdivovat v obcích Zborov, Jedlí, Drozdov a mnoha dalších.

Území je přístupné po turisticky značených cestách, výchozími body cest jsou Zábřeh (BUS, VLAK), Hoštejn (BUS, VLAK) a Štíty (BUS, VLAK). Oblastí prochází také několik cyklotras. Většina z nich vede údolními nivami řek, ostatní mají poměrně náročná stoupání a sjezdy.

Okresní úřad Šumperk rozhodl dne 13. května 1997 (Nařízení Okresního úřadu Šumperk č. 14/1997) zřídit v níže uvedených katastrálních územích a jejich částech přírodní park Březná. Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1.6.1997.


Poslání přírodního parku Březná
1. Zachování krajinného rázu typického pro tuto část Zborovské vrchoviny, tvořené jednak rovinatými a mírně zvlněnými náhorními částmi, jednak soustavou hluboce zaříznutých údolí, jmenovitě řeky Březné a Moravské Sázavy, dále lesními porosty na mnoha místech s přirozenou druhovou skladbou, charakteristickou strukturou zemědělských kultur a krajinné zeleně a s vhodnými podmínkami pro rekreaci i další koordinovaný a ekologický rozvoj sídel i okolní krajiny.
2. Ochrana významných lokalit a biotopů s výskyty zvláště chráněných rostlinných a živočišných druhů, majících nenahraditelný význam pro zachování druhové diverzity živých organismů, dále i lokalit významných geologicky, gomorgologicky, paleontologicky apod.
3. Výzkumné práce a monitorování dalšího vývoje krajinného prostředí.
4. Účelná regulace a diferenciace čerpání přírodních zdrojů.
5. Realizace takových forem rekreace, které negativně neovlivní krajinný ráz a hodnotné části území.

Území přírodního parku Březná
Přírodní park Březná se rozkládá a jeho hranice jsou vymezeny na následujících katastrálních územích nebo jejich částech: Hoštejn, Hynčina, Lupěné, Hněvkov, Václavov, Pivonín, Svébohov, Nemile, Zábřeh, Rovensko, Postřelmůvek, Vyšehoří, Klášterec, Olšany, Zborov, Bušín, Jakubovice, Písařov, Bukovice, Březná, Březenský Dvůr, Štíty, Crhov, Jedlí, Horní Studénky, Drozdov a Kosov.

Lokalita

Zobrazit na mapě

Ostatní aktivity

  • pěší turistika
  • agroturistika, ekoturistika

Dokumenty

Nařízení OÚ Šumperk o zřízení přírodního parku Březná

Nařízení OÚ Šumperk o zřízení přírodního parku Březná

Soubor: Prirodni park Brezna.pdf

Typ: pdf

Velikost: 671,9 KB


Další cíle v okolíKde jíst a pítKde se ubytovatTrasyAkce

Mapa umístění

Přírodní park Březná

Turistické lokality

Mapa Mapa Zábřežsko Šumpersko Jesenicko Staroměstsko, Hanušovicko a Králický Sněžník Ramzovské sedlo Zlatohorsko Javornicko a Žulovsko Staroměstsko, Hanušovicko a Králický Sněžník Krnovsko Bruntálsko Rýmařovsko

Copyright © 2009 – 2019 Olomoucký kraj, Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Střední Moravě naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA