Skřítek


Nacházíte se:
Významné východisko hřebenových túr do Hrubého Jeseníku

Horské sedlo Skřítek odděluje nejjižnější část Hrubého Jeseníku od Hraběšické hornatiny. Sedlo je asi 2,5 km dlouhá a několik desítek metrů široká plošina, která je východiskem hřebenových túr. Nachází se v nadmořské výšce 870 metrů.

Značnou část plochy sedla zaujímá přírodní rezervace Rašeliniště Skřítek. Nejmenší jesenická národní přírodní rezervace chrání komplex rašelinného smrkového lesa s fragmenty rašelinných březin a přirozeného rašelinného bezlesí.

.

Ostatní aktivity

cykloturistika, houbaření, pěší turistika