Srub StM - S 34 SVAH


Samostatný pěchotní srub oboustranný dvoukřídlý, II. třída odolnosti. Pěchotní srub byl výstavbě zadán 5.5.1938.
Za okupace byly z objektu StM – S 34 vytrženy střílny hlavní výzbroje kromě střílny pro 9 cm minomet. Výzbroj by po dokončení srubu tvořil protitankový kanón spřažený s těžkým kulometem, tři dvojčata těžkých kulometů, minomet a šest lehkých kulometů. Na objektu měl být osazen dělostřelecký pozorovací zvon. Osádku by tvořilo 46 vojáků.

Provozní doba

po telefonické dohodě

Ostatní aktivity

pěší turistika

Adresa a kontakt