Vlastivědné muzeum Jesenicka


Nacházíte se:
Ve Vodní tvrzi najdeme přírodu a dějiny Jesenicka i lidské tragedie z období čarodějnických procesů.

Městské muzeum v Jeseníku (tehdejším Frývaldově) bylo založeno na podzim roku 1900 v časech velkého zájmu společnosti o vlastivědu a slovanské kořeny. Do muzejního fondu přispívali lidé ze širokého okolí a jeho prvním sbírkovým předmětem se stal železný kříž s letopočtem 1646, související s pověstí o jesenickém katovi. Expozice byly slavnostně otevřené v prosinci roku 1905. Po několika málo letech si rozšiřování sbírek vyžádalo přesídlení muzea a díky domluvě s představiteli vratislavského biskupství, ke kterému Jesenicko tehdy náleželo, se podařilo pro tyto účely získat prostory Vodní tvrze.

Začátkem 30. let 20. století tak mohlo být muzeum znovu otevřené v novém, do jeho činnosti pak ale výrazně zasáhla II. světová válka. V roce 1945 se zbytek sbírkového fondu, který se po několikerém stěhování podařilo dát dohromady, opět vrátil do prostor tvrze a muzeum postupně obnovilo svoji činnost. V roce 1963 se stalo součástí Vlastivědného ústavu Šumperk a jako Vlastivědné muzeum Jesenicka znovu obnovilo svoji činnost po osamostatnění okresu v roce 1996.

Od roku 2007 prochází Vodní tvrz dlouhodobou rekonstrukcí. V současné době nabízí stálé expozice historie a archeologie Jesenicka regionu, fauny a flóry Jesenicka a v jejím sklepení se otrlejší návštěvníci mohou nově seznámit s historií čarodějnických procesů na Jesenicku. V muzeu se ve dvou výstavních sálech pravidelně střídají krátkodobé výstavy.

Součástí muzea je také rodný dům Vincence Priessnitze, zakladatele léčebných lázní v Jeseníku.

Slevy:

Zvláštní vstupné (stálé expozice i výstavy)
- držitelé průkazů ZTP, průvodci ZTP - sleva 50%
- držitelé průkazu - AMG, Národní památkový ústav, ICOMOS, Zväz muzeí na Slovensku, Fond ohrožených dětí - vstup zdarma
- držitelé "Cestovní knihy", "OLOMOUC CARD", členové VMS - vstup zdarma
- držitelé průkazu "Zaměstnanec Krajského úřadu Olomouckého kraje" - vstup zdarma
- držitelé průkazů "Čtyřlístek", držitelé karet "EUROBEDS", "ĎAS" - sleva 50%
- držitelé karet "Rodinné pasy" , držitelé karet "SeniorPas" - sleva 20%
- pedagogický doprovod u hromadných výprav - vstup zdarma

Provozní doba

Vodní tvrz
2. 1. - 30. 6. / úterý až neděle / 9:00 - 17:00
1. 7. - 31. 8. / pondělí až neděle / 9:00 - 17:00
1. 9. - 31. 12 / úterý až neděle / 9:00 - 17:00
Vlastivědné muzeum Jesenicka – Vodní tvrz bude na Velikonoční pondělí 21.4.2014 OTEVŘENO.

Vstupné

Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století:
Plné: 70 Kč
Snížené: 35 Kč - platí pro důchodce od 60 let, studenty, děti 12-18 let, vstup dětí mladších 12 let nedoporučujeme.
Expozice se otevírá vždy v každou celou hodinu. Doporučujeme rovněž rezervaci vstupenek předem, jelikož maximální počet návštěvníků v jedné skupině je omezen na 12.

Historie a archeologie Jesenicka, Fauna a flora Jesenicka:
Plné: 40 Kč
Snížené: 20 Kč - platí pro důchodce od 60 let, studenty, děti 6-18 let.
Děti do 6 let – jednotlivě – zdarma
Děti do 6 let v hromadných výpravách – 10 Kč

Krátkodobé výstavy:

Plné: 40 Kč
Snížené: 20 Kč - platí pro důchodce od 60 let, studenty, děti 3-18 let.
Děti do 6 let – jednotlivě – zdarma
Děti do 6 let v hromadných výpravách – 10 Kč

Rodný dům Vincenze Priessnitze v Jeseníku-lázních
Otevírací doba
1. 2. - 30. 6. / úterý až sobota / 14:00 - 17:00
1. 7. - 31. 8. / úterý až neděle / 12:00 - 17:00
1. 9. - 17. 11 / úterý až sobota / 14:00 - 17:00
18. 11. 2014 - 31. 1. 2015 provozní přestávka
Vstupné
Plné: 40 Kč
Snížené: 20 Kč - platí pro důchodce od 60 let, studenty, děti 3-18 let.
Děti do 6 let – jednotlivě – zdarma
Děti do 6 let v hromadných výpravách – 10 Kč

Ostatní aktivity

prohlídka, průvodcovství, stálá expozice, výstava

Adresa a kontakt


Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.
Zámecké náměstí 1
790 01, Jeseník