|  
Nacházíte se: ÚvodO násJeseníky - Sdružení cestovního ruchu

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) je organizací cestovního ruchu Olomouckého kraje. Sdružení vzniklo 19. 3. 1999. J-SCR usiluje o dobré jméno a rozvoj kvality služeb cestovního ruchu v oblasti turistické destinace Jeseníků a o zvyšování schopnosti přijímat domácí a zahraniční turisty na odpovídající mezinárodní úrovni.

Posláním naší organizace je sdružovat a prosazovat zájem svých členů v oblasti cestovního ruchu. V praxise jedná o celou škálu různých aktivit, od společných marketingových projektů, propagačních kampaní, konferenční činnosti, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, až po investiční a infrastrukturní projekty a podporu. J-SCR je součástí formální organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji na základě projektu organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji a je významným partnerem jak na krajské tak i národní úrovni v oblasti cestovního ruchu. J-SCR intenzivně spolupracuje se zahraničními partnery zejména z Polska, Slovenska, Německa a Rakouska.

Organizační struktura J-SCR je tvořena valnou hromadou, správní radou, která je statutárním orgánem J-SCR v čele s předsedou správní rady a výkonným orgánem v období mezi valnými hromadami, dozorčí radou, kontrolním orgánem, který je podřízen výhradně Valné hromadě. Výkonnou jednotkou rady je sekretariát, zajišťující veškerý každodenní chod organizace a náplň její činnosti. V čele sekretariátu stojí ředitel jmenovaný správní radou.

J-SCR hospodaří podle rozpočtu schváleného Valnou hromadou. Zdroje k finančnímu zjištění jejího hospodaření jsou zejména:

  • členské příspěvky
  • příjmy z vlastní činnosti
  • dotace
  • subvence
  • dary

J-SCR je nepolitické, odborné nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdružení právnických osob. Přidruženými členy se mohou stát i osoby fyzické. J-SCR je uznávanou profesní organizací, která odborně a efektivně naplňuje zájmy svých členů a svým dílem přispívá k rozvoji celého turistického regionu Jeseníky a Olomouckého kraje.


Turistické lokality

Mapa Mapa Zábřežsko Šumpersko Jesenicko Staroměstsko, Hanušovicko a Králický Sněžník Ramzovské sedlo Zlatohorsko Javornicko a Žulovsko Staroměstsko, Hanušovicko a Králický Sněžník Krnovsko Bruntálsko Rýmařovsko

Copyright © 2009 – 2019 Olomoucký kraj, Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Střední Moravě naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA