Nacházíte se:

Jan František Hanel

Zde byl jeho žákem Jakub Jan Ryba, autor České mše vánoční. Ve funkci rektora ve Staré Vodě byl učitelem Jana Evangelisty Purkyně. K uctění jeho památky je ve farním kostele v Moravském Berouně instalována pamětní deska.

Důležitá data


Rok narození: 1751
Rok úmrtí: 1820