Nacházíte se:

Josef Obeth

Narodil se 15.7.1874 v Terezíně u Velkých Kunětic. Své vzdělání zahájil na odborné kamenické škole v Supíkovicích. Ve studiu pokračoval na Státní průmyslové škole ve Vídni a po maturitě na Akademii výtvarných umění. Student Obeth získal stipendium na studijní cestu po Itálii. Po ukončení mistrovské třídy dostal zakázku na vytvoření sochy "Vidění sv.Františka z Assissi". Tato socha byla umístěna v průčelí oltáře tehdy nově budovaného kostela ve Vidnavě. od roku 1904 začal tvořit jiné významné dílo "Priessnitzův pomník" v Jeseníku. K tomuto dílu se opět vracel a dokončil ho roku 1909. Z dalších významných prací mistra Obetha patrí velkolepý pomník J.G.Mendela stojící v parku v Novém Jíčíně. Po odsunu v roce 1945 pracoval jako restaurátor v muzeu Norimberk. v srpnu r.1961 musel s lehkým zápalem plic do nemocnice a po návratu bylo jeho zdraví podlomeno natolik, že dne 18.září 1961 zemřel.

Důležitá data


Rok narození: 1874
Rok úmrtí: 1961