Nacházíte se:

Kašpar Adolf

Narodil se 27. prosince 1877 v Bludově na čp. 145 - v budově, v níž kdysi byla bludovská škola. Jeho otec zde vlastnil a provozoval kupecký krám. Ten však vyhořel, a tak se Kašparovi přestěhovali v roce 1888 do Olomouce, kde Adolf Kašpar chodil do školy.
Tam vychodil německou měšťanku (česká v celé Olomouci nebyla), potom nižší české gymnázium a německý učitelský ústav (český nebyl). Žák nebyl dobrý - jedničky a dvojky měl pouze z kreslení a krasopisu.
Právě na učitelském ústavu upozornil na svůj nevšední malířský talent. Jeho první díla vyšla v kalendáři a Mickiewiczově básni Paní Twardowská vydaných olomouckým nakladatelem Prombergrem. Po jeho přímluvě (o několik let později se oženil s jeho neteří Jitkou) udělal maturitu (s tichým příslibem, že nikdy nebude učitelem) a byl přijat na pražskou malířskou akademii.

Jeho ilustrace můžete obdivovat například v knize Babička od Boženy Němcové nebo v dílech Aloise Jiráska - Filosofská historie, F. L. Věk a v mnoha dalších.

Důležitá data


Rok narození: 1877
Rok úmrtí: 1934