Nacházíte se:

Mons. Anton M.Otte

Narodil se 15.8.1939 ve Vidnavě. Rodina Otteových není po ukončení 2. světové války odsunuta. V roce 1945 dosahuje Anton věku šesti let a stává se školou povinným. V ranném dětství chce být mimo jiné strojvůdcem, ale pak stále silněji farářem. Celá jeho rodina je nábožensky založena. I přes jeho přesvědčení se stává studentem jesenického gymnázia a v roce 1957 zde skládá maturitní zkoušku. Takzvaný "kádrový posudek" znemožňuje Antonovi další studium na jakékoliv vysoké škole. Jeho maminka se však nevzdává a snaží se bojovat za prosazení Anotonova přání i prostřednictvím prezidentské kanceláře, ale i tyto snahy ztroskotávají. po ukončení studa na střední škole pracuje u města Vidnavy jako čistic kanálů. Antonův strýc je již v té době zaměstnán v textilní společnosti KARNOLA v Krnove a Anton zde nastupuje jako vařič barev, mezitím je aktivní v Krnovské farnosti např. jako ministrant . Od roku 1960, kdy s rodinou odchází do NSR, se začíná naplňovat jeho životní přání a osud. Antonovi je zde umožněno studovat teologii. V Bamberku je v r.1967 vysvěcen na kněze. Působí jako kaplan, učitel náboženství a vězeňský duchovní.

Důležitá data


Rok narození: 1939
Rok úmrtí: