Nacházíte se:

Prof.Dr.Ing. Rudolf Grimme

Narodil se 19.1.1929 jako syn kamenického mistra Rudolfa Grimme ve Vidnavě. Po ukončení obecné školy navštěvoval Vyšší střední školu ve Vidnavě, která však byla v roce 1943 zrušena a její žáci pokračovali na Vyšší střední škole v Jeseníku. Po vysídlení našla rodina příbytek v Herrieden u Ansbachu. Zde složil na Vyšší reálce maturitní zkoušku. Pak následovalo studium přírodních věd V Eichstattu a studium stavebního inženýrství na Vysoké škole technické v Mnichově, které ukončil v r. 1953. Do roku 1958 pracoval na katedře této vysoké školy a získal zde titul Doktor přírodních věd. Od roku 1978 přednášel na katedře vysokého stavitelství Technické univerzity v Braunschweigu statiku pro výškové stavby a jejich projektování. Svou rodnou obec Vidnavu navštěvoval pravidelně 2x ročně, patřil k jejím velkým mecenášům a byl důležitým prostředníkem mezi vidnavskou radnicí a partnerským městem Neuburh. Čestný občan Vidnavy a předseda Spolku rodáků Vidnava-Velká Kraš profesor Grimme zemřel 6. května ve věku 75 let.

Důležitá data


Rok narození: 1929
Rok úmrtí: 2004