Čečel


Szczyt na wyżynie Hanušovickiej o wysokości 839 metrów n.p.m., na zboczu góry są pozostałości po bunkrach partyzanckich z II Wojny Światowej.
Szczyt na wyżynie Hanušovickiej o wysokości 839 metrów n.p.m., na zboczu góry są pozostałości po bunkrach partyzanckich z II Wojny Światowej.