Rezerwat Przyrody Siodło Přemyslovskie


Jesteś tutaj:
Rezerwat Przyrody Siodło Přemyslovskie
Rezerwat Przyrody ogłoszony w 1999 roku. Przedmiotem ochrony są zbiorowiska łąkowe i moczarowe typu borowinowego.

Inne czynności

Turystyka, agroturystyka, ekoturystyka