Sanatorium Karlova Studánka


Jesteś tutaj:
Karlova Studánka leży na południowo-wschodnim zboczu masywu Hrubý Jeseník w znanej strefie tektonicznej zwanej bělský zlom, przebiegającej od Bruntálu przez miejscowość Bělá do rejonu miejscowości Horní Lipová. Korzystne warunki hydrogeologiczne w tym miejscu umożliwiły powstanie węglanowych wód mineralnych. Okoliczny kraj ma górski klimat i odznacza się wyjątkową czystością powietrza. Przepływająca bystra górska rzeka Bílá Opava i okoliczne kompleksy leśne wytwarzają wyższe stężenie jonów ujemnych, które wzmacniają odporność organizmu.


Historia
Wody mineralne w naturalnych źródłach leczniczych w miejscowości Karlová Studánka są znane od najdawniejszych czasów. Pierwsze analizy chemiczne wody mineralnej przeprowadzono w 1780 roku na zlecenie wielkiego mistrza Zakonu Rycerzy Niemieckich Franciszka Maksymiliana, którego imieniem pierwsze źródło nazwano. Przy tym źródle w 1785 roku wybudowano pierwszy dom uzdrowiskowy. W 1803 roku miejsce to nazwano po arcywojewodzie Karolu Ludwiku – wnuku Marii Teresy – Karlova Studánka. Dzisiejsze źródła Vladimír i Petr wykopano w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Terapia
Podstawowym środkiem leczniczym jest naturalna, średnio mineralizowana węglanowa woda mineralna typu wodorowęglanowo-wapiennego zĘwysoką zawar-tością kwasu krzemowego. Woda jest stosowana do kąpieli węglanowych i picia, ostatnio są wprowadzane kąpiele gazowe zĘwykorzystaniem gazu źródlanego. Złoża torfu można wykorzystywać do leczenia borowinowego. Czyste górskie lesiste otoczenie zĘwysokim stężeniem ujemnych jonów jest źródłem leczniczego klimatu zĘkorzystnym wpływem na błony śluzowe układu oddechowego ze wzmocnieniem odporności organizmu przy oddychaniu i leczeniu chorób uczuleniowych i astmatycznych. Sku-teczną metodą leczenia jest też elektroterapia i rehabilitacja – indywidualne ćwiczenia, masaże klasyczne i odruchowe, ręczny limfo drenaż, opieka fizjatryczna i rehabilitacyjna według koncepcji Brügera. Zabiegi odbywają się pod nadzorem wysoce erudowanego personelu, który swoje kwalifikacje systematycznie rozszerza kursami specjalistycznymi.

Wskazania
• przypadki onkologiczne po skończeniu leczenia kompleksowego bez objawów nawrotu • choroba nadciśnieniowa I-III st. • zaburzenia peryferyjnych naczyń krwionośnych • stany po operacjach górnych i dolnych dróg oddechowych (GDO i DDO) • Hipertroficzne i atroficzne stany zapalne GDO, długotrwale specjalistycznie leczona ozaena, chroniczne zapalenia zatok długotrwale leczone sinobronchity • uszkodzenie krtani i strun głosowych w wyniku przeciążenia głosowego • hkatary alergiczne wykazane w badaniach w ramach długotrwałego leczenia • stany po powtórnym lub skomplikowanym zapaleniu płuc • chroniczny bronchit długotrwale leczony, łącznie z chronicznym - mukopurulentnym i bronchiektazją, powracające stany zapalne DDO i chron. stany zapalne układu oddechowego w wyniku ekspozycji fibrogenicznym pyłem z zaburzeniami pracy płuc • obstrukcyjny chroniczny bronchit • bronchial asthma in all stages and of all etiologic types •astma bronchiale we wszystkich stadiach i różnego pochodzenia • interstycjalne fibrozy płuc jakiegokolwiek pochodzenia długotrwale leczone, łącznie z pneumokoniozą we wszystkich stadiach • następstwa uszkodzenia, ew. działania toksycznego gazów, dymów, par żrących i pyłów drażniących na GDO i DDO

Oprócz kompleksowej i uzupełniającej opieki sanatorium świadczy też opiekę sanatoryjną i pobyty rekondycyjne płatne indywidualnie, oferuje programy urlopowe i turystykę kongresową. Program uwzględnia aktualny stan zdrowia chorego. Nieodłącznym elementem jest laboratoryjne śledzenie skuteczności terapii.

Oferta naszych usług
Do następnych usług należy oferta specjalnych 1–2 – tygodnio-wych programów „Urlop dla zdrowia, „Przedłuż swoje życie, „Urlop Special , programy dla członków rodziny, programy sylwestrowe.

Możliwość wykorzystania idealnych warunków zimowych na miejscu i w bliskiej okolicy od grudnia do kwietnia, idealne warunki turystyczne w centrum Chronionego parku kraj-obrazowego Jesioniki, możliwość organizowania kongresów w okresie poza głównym sezonem uzdrowiskowym (październik – kwiecień).

Codziennie jest do dyspozycji wybór z 6-7 rodzajów posiłków (diet).

Na miejscu jest też poczta, bankomat, centrum informacyjne, kawiarnia internetowa, siłownia zĘsalą gimnastyczną, usługi w sklepach, gastronomiczne i noclegowe.

Unikalna jest jedyna w Czechach ekspozycja geologiczna na świeżym powietrzu z ponad 300 przywiezionymi eksponatami ilustrującymi w jednym miejscu geologię całego regionu Jesioników.

Domy uzdrowiskowe
Goście sanatorium są leczeni i zakwaterowani w nowo zrekonstruowanych obiektach spełniających wysokie wymagania klientów. Zabiegi lecznicze odbywają się w obiektach Letní Lázně, Libuše, Orlík i Vyšetřovací ústav, gdzie jest też biuro przyjęć oraz laboratorium czynnościowe i biochemiczne zĘnajnowocześniejszymi metodami wykrywania pierwiastków śladowych w organizmie ludzkim. Do zakwaterowania służą też domy uzdrowiskowe Libuše, Slezský dům, Opava, Bezruč, Pošta i U Lesa z pokojami I kategorii z łazienką, WC, telefonem i TV.

Inne czynności

turystyka kąpielowa, pobyty uzdrowiskowe

Adres i kontakt


Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik
č.p.6
793 24 Karlova Studánka