Srub StM - S 34 SVAH


Wolno stojący bunkier piechotny obustronnie dwuskrzydły, II klasa wytrzymałości. Budowa została zlecona 05.05.1938 roku.
Podczas okupacji z obiektu StM - S 31a usunięte została strzelnice oprócz strzelnicy moździerza 9 cm. Po ukończeniu bunkra jego uzbrojenie miało się składać z działa przeciwczołgowego sprzężonego z ciężkim karabinem maszynowym, trzech par ciężkich karabinów maszynowych, moździerza i sześciu lekkich karabinów maszynowych. Na obiekcie miał być zamontowany artyleryjski punkt obserwacyjny. Załoga miała się składać z 46 żołnierzy.

Inne czynności

Turystyka

Adres i kontakt