Adrenalina


Miłośnikom mocnych wrażeń Jesioniki oferują atrakcyjne stanowiska przyrodnicze i wybudowane areały do uprawiania sportów adrenalinowych.