Sanatoria


Sanatoria w Jesionikach oferują spokój i zdrowie na każdym kroku. Wszystkie placówki lecznicze oferują cały szereg programów rehabilitacyjnych i rekondycyjnych, zatem program i czas pobytu można dostosować dokładnie do swoich możliwości.