Zabytki


Jako narodowe zabytki kultury są podawane najważniejsze obiekty dziedzictwa kulturalnego naszego kraju, cztery z nich można obejrzeć w Jesionikach. Zaliczenie zabytku do tej kategorii wyjątkowych obiektów jest przedmiotem rozporządzeń RM.