Historia


Jesteś tutaj:

Tereny podgórza Jesioników i Samych gór mają za sobą bardzo bogatą historię sięgającą daleko do prehistorii.

Region Jesioniki z historycznego punktu widzenia należy postrzegać jako dwie całości oddzielone od siebie naturalną granicą grzbietów górskich. Południowa część, w przybliżeniu odpowiadająca powiatowi Šumperk, oraz północna część, powiat Jeseník, wyraźnie różniły się od siebie rozwojem kulturalnym już w prehistorii. W czasach historycznych, po ustaleniu granic średniowiecznych państw, Šumpersko było części§ Moraw a Jesenicko należało do Śląska.