Javorník - Borůvková hora


Nacházíte se:
Vítejte na prohlídce cyklotrasy z Javorníku na Borůvkovou horu. Čeká Vás návštěva zrekonstuované vápenky, malebné obce Travná s mohutným římskokatolickým farní kostelem Neposkvrněněho početí Panny Marie, zázračný pramen Panny Marie Lourdské u Poutní kaple Panny Marie Lasalettské.

Na cestě mezi Javorníkem a Travnou se nachází nově zrekonstuovaná vápenka. Jedná se o bývalou vrchnostenskou vápenku města Javorník, kterou na jeho pozemcích, v tzv. "městském údolí" vystavěl v roce 1833 a následně i provozoval na své náklady Josef Meigsner. Pravděpodobně se jedná o nejstarší dochovanou šachtovou vápenku na území celého Olomouckého kraje. Surovina na pálení se brala z nedalekého vápencového lomu, který se nachází v kopci nad vápenkou. Výroba vápna byla ukončena pravděpodobně kolem roku 1900.Vápenka je téměř osm metrů vysoká a její průměr je více než osm metrů.

Travná (520m) je kouzelná a klidná horská víska, rozkládající se v malebném údolí, které je ohraničeno SV rozsochou vrcholu Travná (712m) a hřebenem zvaným Horský hřbet (770m). Tato osada dnes slouží převážně k rekreačním účelům. Hlavní dominantou Travné je římskokatolický farní kostel Neposkvrněněho početí Panny Marie. Zničhonic vynořiv se, překvapí Vás především svou velikostí. Kostel byl vybudován v l. 1878-82 v kombinaci novorománského a novogotického stylu. Projekt vypracoval vídeňský architekt Fridrich von Schmidt na popud vratislavského arcibiskupa Förstera. Klenba stropu je tvořena 7 poli a klenební žebra jsou zakončeny svorníky tvaru růže, varhany v jižní kruchtě jsou od firmy Rieger z Krnova. Mobiliář je novogotický vytvořený mistry z Vídně a Vratislavi.

Poutní kaple Panny Marie Lasalettské a Pramen Panny Marie Lourdské.
Kaple s křížovou cestou byla postavena v roce 1851. Jedná se o poutní místo. Procesí věřících přicházela z širokého okolí a z obou stran státní hranice. Vpravo od kaple nás pěšinka dovede k poutnímu místu s údajně čarovnou mocí. Pramen p. Marie Lourdské a křížová cesta - Pramen byl postaven v roce 1889 , jedná se o imitaci jeskyně se soškou p. Marie. Kousek od pramene se nalézá novogotická křížová stezka z roku 1894. Říká se, že pramen má "zázračnou léčivou vodu", která zlepšuje zrak.

Bývalá celnice na hranicích s Polskem nyní slouží jako pohoštění, ubytování. A můžete zde nabrat síly před dalším stoupáním na Borůvkovou horu.

Nad Travnou (734m) - důležitá křižovatka lesních, ale také turistických cest a cyklotras. Místí znalci tohle místo nenazvou jinak než Letiště. Dříve zde byly krásné výhledy k jihu na Rychlebské hory, ale i na masiv Králického Sněžníku, dnes jsou již znemožněny pro vzrostlé mladé smrky. Odpočinout si můžete v dřevěném turistickém přístřešku.

Borůvková hora (899 m) je významným hraničním vrcholem hlavního hřebene Rychlebských hor. Jedná se o důležitou křižovatku turistických cest. Na samotném vrcholu se nachází rozhledna, polské rozcestníky a pamětní cedule, které připomínají setkání českých a polských disidentů. Současná rozhledna s ocelovou konstrukcí byla vybudována v roce 2006. Rozhledna je vysoká 26,1m, plošina se nachází ve výši 24m a při výstupu je nutné zdolat 155 schodů. Historie rozhledny na Borůvkové hoře se však začala psát již v 70. letech 19. století. Byla to nevelká dřevěná stavba, postavená správou lázní Landek (Landeck) těsně při hranicích tehdejšího Pruska s Rakousko-Uherskem. Lázeňská rozhledna však brzy zchátrala. Novou vyhlídkovou věž na jejím místě postavila v roce 1890 již turistická organizace. I tato věž vydržela pouze deset let. Třetím pokusem byla rozhledna podle návrhů Ing. Huberta Utnera z Javorníku a slavnostně byla otevřena 30. srpna 1908. Ani tato věž však neodolala zdejšímu náporu větrů. Z tohoto důvodu byla v třicátých leteh 20. století zbudována pouze turistická chata. Za jasného počasí se turistům naskytne dokonalý kruhový výhled. Při pohledu na jih se naskytne pohled na hřeben Rychleb ale hlavně dominující Hrubý Jeseník. Spíš na východ je možné spatřit Biskupskou kupu a Příčnou, jihovýchodně se tyčí Keprník se Šerákem, za kterými skromně vykukuje Praděd. Jihozápad až západ zaujímá výhled na velkou část Kladska, kterému dominuje Králický Sněžník. Na severu či severozápadě se nachází již spíš polská část Rychlebských hor - Góry Złote. Více o rozhledně ze dočtete na samostatné stránce, viz odkaz dole na cíle v okolí.

Z rozcestníku pod Borůvkovou horou odbočíte doprava a čeká vás pěkná zpevněná cesta, kterou se dlouhým sjezdem dostanete až zpět do Javorníku.

Více informací: Interaktivní mapa a virtuální prohlídka cyklotrasy z Javorníku na Borůvkovou horu, O stavbě rozhledny na Borůvkové hoře


Panoramatický pohled na rozhlednu na Borůvkové hoře

Panorama otevřete dvojklikem na celou obrazovku, ovladáte stiskem tlačítka a pohybem myši, kolečkem zvětšíte detaily. (c) Geotrips.eu: vytvoř si fotomapy výletů mapy měst a obcí

Panoramatický výhled z rozhledny na Borůvkové hoře

Panorama otevřete dvojklikem na celou obrazovku, ovladáte stiskem tlačítka a pohybem myši, kolečkem zvětšíte detaily. (c) Geotrips.eu: vytvoř si fotomapy výletů mapy měst a obcí

Povrch trasy

Málo frekventované silnice, zpevněné lesní cesty, cca 1km úsek od Borůvkové hory vede náročnější červentou turistickou značkou.

Informace o trase


Typ trasy:
cyklotrasa
Obtížnost:
střední
Provoz:
letní
Délka trasy:
25 km