Po stopách Páně


Nacházíte se:
Vycházka s církevní tématikou. Cesta od kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech ke kostelu sv. Leonarda v Horních Studénkách je lemována množstvím svatých obrázků a právě na ty upozorňuje tato trasa.

Po prohlídce barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie z roku 1755 a kříže před jeho vchodem projdeme štíteckým náměstím k základní škole, dále přes most k lesu. U mostu vyvěrá pramen "u Magdalénky" v místech, kde kdysi opodál stávala kaplička sv. Máří Magdalény. Lesní cestou, která vede stále rovně, vyjdeme na polní cestu, až přijdeme "ke Trojičce" - sloupu Nejsvětější Trojice, kde se polní cesta napojuje na hlavní silnici do Horních Studének. Pokračujeme asi 250 m nahoru po silnici, pak přejdeme na louku a do kopce vystoupáme ke kapličce "u Turků" u památné lípy. Uvnitř kapličky uvidíme sochu sv. Leonarda. Projdeme statkem vpravo a po cestě dojdeme ke kostelu. Asi tři domy před kostelem po pravé straně vede malá cestička do stráně ke staré lípě, u které najdeme kapličku (je na soukromém pozemku, ale je přístupná). Vrátíme se na cestu a dojdeme na náves. Před kostelem stojí boží muka. Samotný kostel pochází z roku 1666 a je zasvěcen svatému Leonardovi, ochránci vězňů a dobytka. Dominantou kostela jsou ambity, které byly postaveny v první polovině 18. století a sloužily k ochraně poutníků před nepříznivým počasím. Dlouhá staletí se v Horních Studénkách konají vyhlášené poutě. V areálu kostela dnes leží obecní hřbitov a najdeme zde též pomník padlých v obou světových válkách. Z kostela se vydáme doleva a zamíříme k Myslivecké chatě. Cestou narazíme na několik svatých obrázků. U chaty odbočíme doprava a po chvíli projdeme okolo vodárny, nacházíme se na chráněném území se zásobami podzemní vody. Pokračujeme po cestě. Vlevo od nás je za stromy skryt rybník Sychrov. Dojdeme až k lesu. Zdejší louka se nazývá Kačerův důl. Podle pověsti se zde kdysi propadlo do země celé svatební procesí. Za nocí je zde prý slyšet rachot povozů a nábožné zpěvy. Místo označuje dřevěný kříž. Pokračujeme podél lesa do mírného kopce, na jehož vrcholu stojí malý remízek. Nacházíme se na Pustině, jednom z nejvyšších vrcholů Zábřežské vrchoviny. Z remízku sejdeme z kopce na lesní cestu. Pokud se vydáme doprava, dojdeme na Hambálky nebo na Kocandu, my se však vydáme na opačnou stranu. Asi po kilometru vyjdeme z lesa a ocitneme se nad rybníkem Sychrov, který zde leží již přibližně padesát let. Sejdeme z kopce a půjdeme doprava k lesu, kde na rozcestí narazíme na turistický ukazatel. Do Štítů se vrátíme po červené turistické značce podél Královy hory.

Informace o trase


Typ trasy:
pěší trasa
Obtížnost:
nízká
Provoz:
letní
Délka trasy:
10.5 km