Stezka Vincenze Priessnitze


Nacházíte se:
Poslyšme příběh muže, který uvěřil v uzdravující sílu vody a navzdory všem škarohlídům vybudoval vodoléčebné lázně.

Ozdravný pobyt v lázních v Jeseníku je pro hosty neodmyslitelně spjatý s osobou jejich zakladatele Vincenze Priessnitze. Tento odvážný muž se svým tvrdošíjným prosazováním léčebné síly vody, vyvěrající ze zdejších pramenů, výrazně zasadil o to, že si dnes dovolenou v Jeseníkách čím dál víc hostů spojuje s odpočinkem v některém ze zdejších lázeňských zařízení nebo wellness centru.

S Priessnitzovým příběhem seznamuje návštěvníky Jeseníka naučná stezka, nesoucí jeho jméno. Na devíti zastaveních se dozvíme, jak ho kvůli neobvyklým metodám měli slovutní lékaři první poloviny 19. století za blázna, jak se mu podařilo díky úspěchům s pacienty přesvědčit úřady k vydání povolení a otevřít první vodoléčebný ústav na světě, a jak udělal z tehdejší zapadlé vesnice Gräfenberg (dnešní Jeseník - Lázně) vyhlášenou lázeňskou destinaci, kam za uzdravením jezdily desetitisíce lidí.

Výchozím místem pro výpravu po osudech jesenické vodoléčby je lázeňské centrum, kde naučná stezka po sedmikilometrovém okruhu plném poutavých výhledů do okolí také končí. Cestou potkáme 14 zrestaurovaných funkčních pramenů a několik drobných staveb, které kdysi nechali movití klienti při svém pobytu v Jeseníkách vystavět jako poděkování za své vyléčení. Svého času jich tady bylo na devět desítek, po druhé světové válce se s nimi ale nastupující komunistický režim vypořádal po svém a většina z nich byla zničená.

Zastavení Stezky Vincenze Priessnitze

1. Úvodní zastavení

2. Pražský pramen

3. Prameny AFA

4. Bezručův pramen

5. Rumunský pramen

6. Vilémův a smrkový pramen

7. Jitřní pramen

8. Polský pramen

9. Rozcestí U mnicha

Informace o trase


Typ trasy:
naučná stezka
Obtížnost:
nízká
Délka trasy:
7 km