|  

Akce v regionu

Žádné akce nenalezeny

Olomouc Region Card

Javornicko a Žulovsko

Nacházíte se: ÚvodTuristické lokalityJavornicko a Žulovsko

Javornicko a Žulovsko, kraj lesů, rybníků a zatopených lomů, se stalo po otevření hranic opět zajímavou oblastí pro turisty, kteří chtějí poznat nejen přírodní krásy Rychlebských hor, ale rádi zamíří za neméně zajímavými místy ve Slezsku a Kladsku. Doporučit můžeme romantické město Paczkov a největší výšinnou pevnost ve střední Evropě Srebrnou Góru.

Přestože turistický ruch v této oblasti postupně sílí, zůstává Javornicko nadále oázou klidu a pohody. Javorník, dnešní centrum oblasti pod Rychlebskými horami, byl původně vesnicí pod hradem na Jánském Vrchu. Objevení stříbrných a železných rud bylo počátkem prosperity Javorníku, který zažil ještě jeden vrchol rozkvětu za vratislav-ského biskupa Schaffgotsche. Dnes láká Javorník turisty především svým zámkem.

Odlišný vývoj zažilo druhé středisko oblasti, město Vidnava, doložené již k roku 1291. Po ztrátě správní funkce završily jeho úpadek válečné pohromy, požáry a nakonec i rozdělení Slezska. Díky tomuto vývoji je dnes Vidnava městskou památkovou zónou s renesančním zámečkem a domy na náměstí. Východiskem do Rychlebských hor je městečko Žulová, jíž dominuje kostel přistavěný k věži bývalého hradu Frýdberku. Vrcholy Špičáku a Kovadliny tvoří Žulové malebné pozadí. Cestou k nim procházíme kolem kouzelných partií Nýznerovských vodopádů. Asi 200 lomů v okolí svědčí o rozmachu těžby kvalitní žuly vyvážené do celé Evropy.Farní kostel Navštívení Panny Marie

Bílá Voda

Barokní sakrální stavba, vybudovaná v době největšího rozkvětu obce Bílá Voda.


Hřbitov v Bílé Vodě

Bílá Voda

Hřbitov v Bílé Vodě se stal roku 2000 kulturní památkou.


Klášter řádu piaristů

Bílá Voda

Klášter piaristů, který je zcela výjimečným architektonickým počinem na celém Jesenicku, pochází z ...


Muzeum Bílá Voda

Historie izolace, internace a integrace.


Rychlebské stezky

Myšlenka Rychlebských stezek se zrodila na jaře roku 2008. Nápad vytvořit síť stezek pro terénní cy ...


Zámek v Bílé Vodě

Bílá Voda

Panské sídlo zvané zámek (dnešní Psychiatrická léčebna) pochází patrně z konce 17. století.


Čertovy kazatelny

Javorník

Skalní útvar a místo vyhlídky


Děkanský kostel sv.Kateřiny

Kostel byl postaven v druhé polovině 13. století. Několikrát byl ale spálen během husitských nájez ...


Gymnaziální kostel sv. Františka z Assissi

Pro potřeby gymnázia byl zbudován roku 1898 kostel sv. Františka z Assissi v novogotickém slohu. Z ...


Hostie a lázeňské oplatky

Bílá Voda

Zhruba 20 miliónů hostií vyrobí provozovna v Bílé Vodě, které putují do všech farností v České repu ...


Celkem cílů: 50


Copyright © 2009 – 2019 Olomoucký kraj, Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Střední Moravě naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA