|  
Olomouc Region Card
Nacházíte se: ÚvodVíce o JeseníkáchHistorieJeseníky a podhůří v raném a vrcholném středověku

Jeseníky a podhůří v raném a vrcholném středověku

Po rozpadu Velkomoravské říše nelze pro 10. století přesně určit příslušnost oblasti k některému ze vznikajících středověkých států. Začátek vlády Přemyslovců na severní Moravě v 11. století je spojen s rozvojem osidlování a těžby kovů, zejména stříbra, ze kterého začal Břetislav I. kolem roku 1030 razit v Olomouci stříbrné denáry.

Ve dvanáctém století se o jesenických nalezištích roznesly zprávy a začal veliký příliv obyvatelstva (většinou německy mluvícího), který trval až do poloviny 13. století. Zlaté doly daly vzniknout i několika sporům, z nichž největší se odehrál v roce 1222, kdy polský vratislavský biskup Vavřinec žádal po Přemyslu Otakarovi I. část zlatých dolů. Ten však doly nevydal ani po opakované výzvě papeže Honoria III., což vedlo k dlouhodobému válečnému konfliktu.
Za vlády Přemysla Otakara II. se těžba začíná orientovat také na železnou rudu a v okolí začínají vznikat hamry, hutě a šachtové doly. Zdejší železo si brzo získalo takovou pověst, že bylo vyváženo přes Francii až do Anglie.
Města na Jesenicku z toho náležitě bohatla a proto se v kraji začínají usazovat loupeživí rytíři a lapkové, z nichž nejproslulejší byla skupina kolem francouzského rytíře Wüstenhubea, která v kraji kradla více než deset let. Wüstenhube sídlil na hradě Kolštejn, ze kterého podnikal loupeživé nájezdy do okolí. V místních lesích se začínají stavět královské hrady, mající za úkol střežit území, cesty, doly a vybírat mýta. K úpadku těžební a hutní činnosti došlo na konci 14. století vlivem válek mezi moravskými markrabaty.

Fotogalerie

Poštovní štola Zlaté Hory Hrad Kolštejn

Turistické lokality

Mapa Mapa Zábřežsko Šumpersko Jesenicko Staroměstsko, Hanušovicko a Králický Sněžník Ramzovské sedlo Zlatohorsko Javornicko a Žulovsko Staroměstsko, Hanušovicko a Králický Sněžník Krnovsko Bruntálsko Rýmařovsko

Copyright © 2009 – 2020 Olomoucký kraj, Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Střední Moravě naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA