|  
Olomouc Region Card
Nacházíte se: ÚvodVíce o JeseníkáchHistorieStoletí světových válek

Století světových válek

Významné mezinárodní události 20. století měly v případě Jeseníků zcela zásadní dopad i na dějiny regionu.

První světovou válku vítali lidé s nadšením, které ale postupně opadalo. Když byla v roce 1918 vyhlášena samostatná Československá republika, začalo se německé obyvatelstvo bouřit a projevovat snahu připojit oblast k Německu. Do oblasti musela být povolána armáda, aby byla situace uklidněna. Následný hospodářský růst pak dočasně přesvědčil Němce o výhodách a utlumil snahy o odtrhnutí.

Situace se ale zásadně změnila v období hospodářské krize v 30.letech.

Tyto změny byly zintenzivněny nástupem Adolfa Hitlera k moci a po volbách v roce 1935 vzrůstá v oblasti vliv Henleinovy Sudetoněmecké strany (SdP), která usilovala o připojení Sudet k velkoněmecké říši.

Město Šumperk poskytlo ozbrojeným henleinovcům zázemí a v kraji začalo docházet k národnostně motivovanému násilí i útokům na četnické stanice.

Po podepsání Mnichovské dohody bylo české obyvatelstvo odsunuto a celá oblast se stala součástí Německa.
Za druhé světové války zde byly budovány kruté tábory pro válečné zajatce (Adolfovice, Jeseník, Šumperk, Laškov, Lipová) i pobočky koncentračních táborů v Bruntále, Hanušovicích a Světlé Hoře. V roce 1945 se stále častěji objevovaly i pochody smrti.

Největší z nich, v počtu na 70 000 zajatců, táhl v druhé polovině února roku ze Slezska ke Šternberku, kde se rozdvojil ve směru na Moravskou Třebovou a na druhý proud na Uničovsko, Zábřežsko a Šumpersko. Na sklonku války došlo v regionu k těžkým bojům mezi ustupujícími jednotkami maršála Schörnera a částí 4. ukrajinského frontu. V Jeseníkách bylo vybudováno ochranné, tzv. uzavírací, pásmo, které ještě koncem března 1945 na Šumpersku osobně kontroloval Konrád Henlein, avšak ani to už neodvrátilo německou porážku. Jesenicko bylo ve dnech 5. až 6. května osvobozeno.

Po osvobození se do kraje opět vraceli Češi. Začaly divoké odsuny, nelegální popravy a šikana německého obyvatelstva a dokonce byly pro ně zřízeny nové internační tábory. Po vydání Benešových dekretů nastal řízený odsun Němců, po které zde zůstala jen malá část německy mluvícího obyvatelstva. Do prázdných obydlí přicházejí noví lidé, nejčastěji z Hané, Beskyd, Moravy , Slovenska, ale i Řecka a Rumunska. I tak zůstaly některé vesnice zcela vylidněné a zanikly. V následujících letech byly obnoveny a rozšířeny hutnické závody a dřevozpracující průmysl.

Na dalším vývoji se podepsala vládnoucí komunistická moc, která se stala pověstná svou necitlivostí přírodě a ke kulturním památkám. Byly zbourány mnohé církevní stavby (např. románská bazilika v Osoblaze, která byla jednou z nejstarších na našem území), zámky bývaly často nevhodně využívány pro potřeby státních statků a zemědělských družstev, lesy byly poškozeny neuváženou těžbou.

Významným počinem v péči o krajinu bylo vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v roce 1969.


Turistické lokality

Mapa Mapa Zábřežsko Šumpersko Jesenicko Staroměstsko, Hanušovicko a Králický Sněžník Ramzovské sedlo Zlatohorsko Javornicko a Žulovsko Staroměstsko, Hanušovicko a Králický Sněžník Krnovsko Bruntálsko Rýmařovsko

Copyright © 2009 – 2020 Olomoucký kraj, Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Střední Moravě naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA