Příroda


Nacházíte se:

Příroda Jeseníků zaujme a nadchne i nepřírodovědce. Míra nadšení odborníka nad výskytem vzácných druhů, vrchovištními rašeliništi či kryoplanačními terasami je pak již téměř nepředstavitelná. Při pobytu v přírodě se vždy chovejte ohleduplně, aby její krásu, bohatství a jedinečnost mohli obdivovat i ostatní.

Kolik existuje v zemi míst, kde při pohledu z jednoho kopce k druhému není vidět dílo lidské ruky? Jeseníky taková stále mají. Nachází se zde úzké lesní cesty vinoucí do kopce nebo klesající do údolí, které nabízejí nádherné výhledy do krajiny, nekonečné pastviny a lesy.

Geopark Jeseníky je geologicky cenné území, kde jsou rozvíjeny aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti. Vedle geologických objektů a jevů jsou důležité i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historické památky.
Geopark Jeseníky se dělí na sedm oblastí - Hanušovická vrchovina, Hrubý Jeseník, Kralický Sněžník, Nízký Jeseník, Rychlebské hory, Zábřežská vrchovina a Zlatohorská vrchovina.

Fotografie