Geologie, geomorfologie, podnebí


Nacházíte se:

Přeměněné horniny starohorního a prvohorního stáří tvoří jádro regionu. Původ nejmladších hornin souvisí s pevninským zaledněním před 300 - 250 tisíci lety. Glaciální sedimenty dosahují místy mocnosti až 50 m. Působení ledovce v území dokumentují bludné balvany dosahující velikosti do 2 m.

V geologické stavbě Šumperska převažují jednoznačně horniny metamorfované starohorního stáří. Okolí Mohelnice je převážně tvořeno prvohorními sedimenty jako jsou břidlice, slepence a droby. Do oblasti v okolí Štítů zasahuje Česká křídová tabule. Poslední zalednění v nejjižnější oblasti celého regionu vedlo ke vzniku spraší a sprašových hlín s ložisky cihlářských a hrnčířských hlín.

Rychlebské hory, Hrubý Jeseník s nejvyšším vrcholem Praděd a Králický Sněžník jsou nejvyšší moravská a slezská pohoří. Jedná se o kerná pohoří tvořená starohorními a prvohorními krystalickými břidlicemi, které byly postupem času zarovnány do parovin a ve třetihorách rozlámány do ker, které byly podél zlomů vyzdviženy, popřípadě došlo k jejich poklesu. Kry těchto pohoří jsou odděleny od nižšího okolního terénu příkrými zlomovými svahy. V období čtvrtohor došlo k odhalení odolných hornin a tak vznikly Obří skály a Keprník v Hrubém Jeseníku, Čertovy kameny u Jeseníku, Petrovy kameny aj. Kernému pohoří odpovídají časté kaskádovité a peřejovité úseky vodních toků, např. Vysoký vodopád na Studeném potoce a Nýznerovské vodopády na Stříbrném potoce. Nejvyšší části Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku byly v nejchladnějších obdobích čtvrtohor zaledněny horským ledovcem.

Podhůří obou nejvyšších pohoří lemuje na jihu Hanušovická vrchovina, pro niž je charakteristický výskyt antropogenních tvarů, jde zejména o agrární valy a haldy, lomy a pískovny.

Nejjižnější oblasti zasahuje Mohelnická brázda, Zábřežská vrchovina a Hornomoravský úval.

Podnebí oblasti je na severozápadě a jihu mírně teplé, v Rychlebských horách, Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku je klima chladné, s průměrnými teplotami 5º - 8º C a ročním úhrnem srážek v rozmezí 650 - 1000 mm. Nejvyšší polohy mají průměrnou teplotu 1º - 3º C a 1200 mm srážek. Velmi časté jsou v horských oblastech teplotní inverze.

Fotografie